§.1 Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Polska Energia Sp.z o.o. Sp.k. ul. Krakowska 123 34-120 Andrychów NIP 5512641816. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://polska-energia.com są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Zakres, cel oraz okres przetwarzania danych 

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu zwrotnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług. Wydłużenie okresu przetwarzania danych osobowych może nastąpić w wypadku, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi dłużej przechowywać dane osobowe, a także w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Masz prawo do żądania informacji o przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, odbiorcach danych, o planowanym okresie gromadzenia danych osobowych, wprowadzenia zmian, w tym sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w firmie Polska Energia Sp. z o.o. Sp.k. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zbyszek@polska-energia.com  Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. W tym przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

§3. Pliki cookies 

Witryna https://polska-energia.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy https://polska-energia.com w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Oprogramowanie przeglądarek internetowych najczęściej domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Możesz w każdym czasie je wyłączyć, jednakże może to negatywnie wpłynąć na poprawność funkcjonowania witryny https://polska-energia.com

§4. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Przeglądając nasz sklep, zgadzasz się na ich użycie.